Cases

Arbejdsulykker kan have store menneskelige omkostninger for den det går ud over, så vi gør alt hvad vi kan for at forhindre sådanne ulykker, forklarer logistikchef Thomas Barslund. Et af de fokusområder, som vi er særligt opmærksomme på, er den kørende og gående færdsel på gange og øvrige fabriksarealer. Vi læsser adskillige lastbiler med varer til hele Europa hver dag. Det giver stor trafik med gaffeltrucks. Selv om vore gaffeltrucks alle er forsynet med blåt sikkerhedslys, kan der alligevel opstår farlige situationer ved f.eks. portåbninger og krydsende køreveje. For at eliminere risikoen for ulykker så meget som muligt, har vi i samarbejde med Daresco A/S afdækket potentielt farlige blinde vinkler og hjørner på hele fabriksområdet.

Vi har efterfølgende installeret forskellige typer og størrelser spejle, der egner sig til de forskelligartede trafikforhold. Det er alt lige fra konvekse sikkerhedsspejle, store spejlkupler til trafikspejle.

Det primære formål med at kontakte Daresco for at afdække behovet for sikkerhedsspejle var at forebygge arbejdsulykker, men, med sikkerhedsspejlene placeret på de strategisk rigtige steder, er det også lykkedes at reducere “lige ved og nær” sammenstød mellem gaffeltrucksene, og derved undgå skader på materiel og pallegodset. Samtidig har vi kunnet effektivisere kørslen med gaffeltrucks, da føreren ikke længere behøver at stoppe op for at orientere sig.

Vi har opnået større arbejdssikkerhed, mere effektiv og sikker færdsel og tryghed for vore medarbejdere med industrispejle.