Blog

rundt trafikspejl med rød og hvid kant

Få en sikker færdsel og transport på landbruget

Der bevæger sig ofte mange større maskiner rundt på et landbrug, hvilket kan resultere i færdsel, som er præget af stor risiko for sammenstød og ulykker. Det er landmandens eget ansvar, at både arbejdsmiljø- og færdselsloven overholdes. For at give de bedste muligheder for at dette kan lade sig gøre, har Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgivet en vejledning med forslag til hvordan du kan sikre at have en mere sikker færdsel og transport på dit landbrug. BAR Jord til Bord består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og det er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Overvågning, kontrol og udsyn

En nem og effektiv måde at skabe mulighed for overvågning, kontrol og udsyn, er ved brug af industrispejle. Industrispejl giver føreren af et større køretøj bedre mulighed for at kunne orientere sig og dermed sikre gående og kørende trafik på lange og skæve gangarealer i eksempelvis stalde, fabrikker og lagerhalle. Spejle, som dækker blinde vinkler og skaber bedre udsyn, medvirker til at forebygge uheld med eksempelvis traktorer og trucks.

Højt arbejdstempo øger risikoen for skader

Det er ikke unormalt, at der arbejdes på højtryk i travle perioder på gårde og større landbrug. Det kan eksempelvis være, når der køres med korn, ensilage, strøelse, gylle, dyr, bigbags, halmballer eller når dyr transporteres fra ét sted til et andet. Det kan betyde, at store maskiner bevæger sig i højt tempo på både små og store områder, hvor der er færdsel. Færdsel er det samlede begreb for både transport og anden trafik, f.eks. børn på cykel eller gående medarbejderes færdsel mellem bygninger.

Store maskiner, der bevæger sig i et travlt og højt arbejdstempo, øger skaderne på landbrug og veje i omegn.

Typiske ulykker på landbruget

Ulykke i stald

En typisk færdselsulykke, som kan opstå på et landbrug, er ulykker i stalde. Disse ulykker skyldes typisk uopmærksomhed, hvor flere medarbejdere fører maskiner, som larmer. Det kan derfor være en gode ide at indføre, at færdselsregler, som gælder på offentlige vejen, også kan gælde i både stalde, andre bygninger og på størrer landbrugsområder.

Eksempelvis gælder der ubetinget vigepligt, når der skal bakkes eller køres ud på en mere
befærdet vej. En anden god ide kunne være, at sætte et spejl op ved portåbningen for at reducere de dårlige oversigtsforhold. På den måde får begge chauffører mulighed for at se på hinanden.

Ulykke på gårdsplads

Et andet sted på landbrug hvor der ofte forekommer ulykker, er på gårdspladsen. Her er det en god idé at huske, at hvis gårdspladsen til tider benyttes som en rundkørsel, har trafikanter på tilstødende veje til rundkørsler ubetinget vigepligt. Det kan være en gode ide indbyrdes at aftale, at højrevigepligt er gældende, hvis ikke andet er bestemt.

Den gode løsning: Trafik- og sikkerhedsspejle

Den bedst løsning på usikre trafikforhold er at opsætte industrispejle, som ofte også ses i lager- og produktionshaller. Sikkerhedsspejle er en effektiv og billig løsning til forebyggelse af ulykker, produktionsfejl og materielle ødelæggelser. Disse overvågningsspejle hjælper med at eliminere blinde vinkler, hvilket giver øget mulighed for orientering, som dermed mindsker muligheden for påkørsel ved landbrug.

Se vores store udvalg af spejle til erhverv

Hos Trafikspejle.dk finder du et bredt sortiment af spejle, der indeholder alle tænkelige former for trafikspejle og overvågningsspejle, som du måtte have brug for på din arbejdsplads. Vi fremstiller selv vores industri-, trafik-, truck- og sikkerhedsspejle samt akryl spejle med fokus på detaljer og fleksible brugsmuligheder. Spejlene skal vægmonteres, og kan med fordel opsættes i blinde vinkler, for enden af lagergange eller hvor der skulle være behov for ekstra udsyn. Det bliver ikke nemmere at øge sikkerheden og medarbejdernes tryghed på arbejdspladsen end med industrispejle. Se vores udvalg af kupler til væg.

Hvis du kunne tænke dig råd og vejledning om vores sortiment, kan du kontakte os på tlf. 66 11 54 62. Vi sidder klar ved telefonerne fra mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 og til kl. 12.00 om fredagen.